Tehlikeli Madde Taşımacılığı - EKARGO - Kargo Taşımacılığınızda Yeni Çözüm Ortağınız

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

İşletmemiz, tehlikeli maddelerin güvenli ve düzenli bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır. İşletmemizin iştigal ettiği tehlikeli maddeleri sınıf bazında UN numaralarına göre şöyledir:

- UN 2915 SINIF 7​
- UN 2814 SINIF 6.2​
- UN 1263 SINIF 3​

E Kargo, iş ortaklarına radyoaktif kaynak ve malzemelerin taşınması, ithal izinleri, transit işlemleri, yasal izin ve lisans işlemleri ve radyasyondan korunma danışmanlığı hizmetlerini de güvenli ve hızlı bir şekilde sunmaktadır.

Ülkemizin 22 Mart 2010 tarihinde imzalayarak tarafı olduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamına giren YANICI, PARLAYICI maddeler dahil tüm ADR’ li yükleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış yetki çerçevesinde tüm gerekliliklere uygun olarak taşımaktayız. Tehlikeli Madde taşımacılığı sürücü eğitim sertifikası (SRC5) yetki belgeli sürücülerimiz ile güvenle taşımacılık yapıyoruz.

Taşıma yetkimiz bulunan Tehlikeli Maddeler aşağıdadır:

- Patlayıcı Maddeler Gazlar (Sınai gazlar)
- Yanıcı sıvılar (Boya, yapıştırıcı)
- Yanıcı katılar (Kibrit, selüloz kumaş ve lifler)
- Kendi kendine yanan maddeler (fosfor, piroforikler)
- Suyla temas ettiğinde yanıcı gaz çıkartan maddeler ( Karpit, potasyum, organometalikler)
- Oksitleyici (yükseltgen) maddeler (Nitrat, perklorat, kloritler)
- Organik peroksitler
- Zehirli maddeler (pestisit, ilaç, dezenfektan, göz yaşartıcı gaz)
- Bulaşıcı maddeler ( Kan, kültürler, tıbbi atıklar, biyolojik maddeler)
- Radyoaktif Maddeler (Radyoizotoplar, radyoaktif atıklar, yüzeyi kontamine nesneler)
- Aşındırıcı maddeler ( Sülfürik asit, Nitrik asit, kostik)
- Asbestli nesneler, PCB ve PCT’ ler, polimerler, lityum piller.

RADYOAKTİF MADDE TAŞIMACILIĞI
Radyoaktif maddeler ile ilgili karayolu taşımacılığı kuralları, ADR anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluğuna geçmiştir. Bu hizmetin TAEK kontrolü altında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Ekargo olarak biz tüm yetki belgelerimizle tamamen güvenli şekilde radyoaktif izotoplar ve kaynaklar ile radyoaktif atıkların bertaraf için taşımasını gerçekleştirmekteyiz. Ağırlıklı olarak tıbbi alanda kullanılan radyoaktif maddelerin taşımacılığı halen yapılmaktadır.

Radyoaktif maddeler, aşağıdaki ambalaj modelleri bazında Birleşmiş Milletler tarafından verilen dört rakamlı UN numaraları çerçevesinde taşınabilmektedir:

- Adi paketler ( Üzerinde radyoaktif etiket bulunmayan zararsız radyoaktif içerikler)
- Endüstriyel Ambalaj Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 (LSA ve SCO lar)
- Tip A Ambalajlar (En çok kullanılan radyoaktif ambalajlardır)
- Tip B (U) ve Tip B (M) ambalajlar (Yüksek değerli LSA ve SCO lar)
- Tip C ambalajlar (Genellikle havayolundan taşınan radyoaktif maddeler)